ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาตำแหน่งพนักงานกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2563