องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า

Department of Takua Pa

ขณะนี้มีผู้เข้าใช้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
7
เนื้อหา
510

สถิติการเข้าชม

7157048
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
185
888
185
7149287
2031
43191
7157048

หมายเลขไอพี ของคุณคือ 3.234.210.25
03-ต.ค.-2022 05:18

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า

ตำบลตะกั่วป่า  จังหวัดขอนแก่น


*********************************************

            ตำบลตะกั่วป่าจากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน และคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ  สืบค้นได้ว่าการตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกนั้น

            ชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานคือ กลุ่มพ่อค้าจากทุ่งสำฤทธิ์  อำเภอพิมาย  จังหวัดนคราชสีมา  ผ่านมาเห็นบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำห้วยตะกั่วไหลผ่าน ( ลำน้ำห้วยตะกั่วมีต้นน้ำไหลจากบ้านห้วยตะกั่ว ตำบลดอนดู่  ผ่านตำบลหนองไผ่ล้อม,ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น เข้าเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปบรรจบกับลำสะแทด ที่บริเวณบ้านพลับ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ) และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปีคือ หนองสระยาง,หนองซ่องแมว, หนองคู, โดยได้ก่อตั้งหมู่บ้านอยู่ที่โนนบ้านนา (อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านในปัจจุบัน) กลุ่มนี้เป็นต้นตระกูล เพ็ชรตะกั่ว

             กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มนายพรานที่เดินทางมาจาก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาล่าสัตว์และคล้องช้างซึ่งบริเวณนี้มีสัตว์ป่าจำนวนมาก  เนื่องจากมีแหล่งน้ำพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงได้ก่อตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บริเวณโนนหนองคู (อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านปัจจุบัน)  ห่างจากชุมชนกลุ่มแรกประมาณ 1 กิโลเมตร ชนกลุ่มนี้มีสัญลักษณ์คือจะประกอบพิธีเลี้ยงบูชาประกรรมทุกปี กลุ่มนี้เป็นต้นตระกูล ชาญตะกั่ว

            เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดความมั่งคั่งชาวบ้านมีทรัพย์สินของมีค่ามากทำให้หมู่บ้านอื่นที่ยากจนและอดอยาก รวมตัวกันเป็นกลุ่มโจรเข้ามาปล้นบ่อยครั้ง ประกอบกับเกิดโรคอหิวาระบาด ผู้คนล้มตายจำนวนมาก  ชนทั้งสองกลุ่มจึงได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านรวมกันบริเวณหนองสระยางซึ่งเป็นบริเวณหมู่บ้านปัจจุบัน  ให้ชื่อว่าบ้านตะโกป่า (บริเวณนี้มีต้นตะโกป่าเป็นจำนวนมาก) อีกตำนานหนึ่งเล่าว่าชื่อหมู่บ้านมาจากลำห้วยตะกั่วจุดบริเวณบ้านตะกั่วป่านี้  มีความลึกมากถ้าใช้ลำไม้ไผ่ทั้งต้นวัดระดับความลึกดู  จะลึกเท่ากับลำไม้ไผ่ทั้งลำและบางครั้งจะมีคนมองเห็นก้อนตะกั่วขนาดใหญ่ลอยอยู่แต่พอเข้าไปไก้ลกลับไม่เห็น หรือบางครั้งก็กลายเป็นก้อนหินซึงชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องลึกลับและเรียกชื่อบ้านตะกั่วป่าตามตะกั่วที่พบ และยังเป็นข้อถกเถียงเรื่องการตั้งชื่อหมู่บ้านกันมาจนถึงปัจจุบัน

            การรวมหมู่บ้านก่อตั้งหมู่บ้านตะกั่วป่าครั้งแรกนั้น ประมาณปี พ.ศ.2340 ขึ้นการปกครองกับตำบลโพนเพ็ก  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาตำบลโพนเพ็กเป็นตำบลใหญ่การปกครองดูแลจากทางราชการไม่คลอบคลุมพื้นที่เท่าที่ควร  กลุ่มโจรมีจำนวนมากและเข้าปล้นบ้านตะกั่วป่าบ่อยครั้งทางอำเภอบัวใหญ่จึงแบ่งการปกครองโดยให้ยกฐานะบ้านตะกั่วป่าขึ้นเป็นตำบลตะกั่วป่า                                                                            

                                                                                                                                               

            โดยให้ขุนชาญชนิด เป็นกำนันคนแรก มีเขตรับผิดชอบคือ ตำบลตะกั่วป่า,ตำบลดงเค็ง,ตำบลหนองสองห้อง,ตำบลหนองไผ่ล้อมในปัจจุบัน  ต่อมาขุนชาญชนิดเสียชีวิตเนื่องจากโรคอหิวาระบาด ทางอำเภอบัวใหญ่จึงให้ตำบลตะกั่วป่าซึ่งขาดกำนัน กลับไปขึ้นการปกครองกับตำบลโพนเพ็ก อำเภอบัวใหญ่ตามเดิม  การยุบรวมทำให้เกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีกคือการปกครองดูแลจากทางราชการไม่คลอบคลุมเกิดการปล้นชิงทรัพย์บ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

 

            นายอำเภอบัวใหญ่จึงแต่งตั้งนายพิม  คนรู้ ชาวบ้านเล้าเป็นกำนันคนที่ 2 ขึ้นตรงต่อ อำเภอบัวใหญ่ การขึ้นตรงต่ออำเภอบัวใหญ่ระยะทางระหว่างตำบลตะกั่วป่าถึงอำเภอบัวใหญ่มีระยะทางห่างไกลการเดินทางไม่สะดวกทำให้เกิดความยากลำบากในการติดต่อราชการของประชาชน  ทางราชการจึงให้ตำบลตะกั่วป่ามาขึ้นการปกครองกับอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ในสมัยของกำนันพิม   กำนันพิม  คนรู้ ออกจากตำแหน่งเนื่องจาก พิการทางสายตา

            ต่อมาแต่งตั้งนายวัน  ไผ่ล้อม ชาวบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกำนันคนที่ 3 ในสมัยกำนันวันได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการกำหนดให้ตำบลตะกั่วป่ามีหน้าที่ส่งเสบียงและม้าซึ่งในสมัยนั้นม้ามีจำนวนมาก แต่กำนันวันส่งเสบียงล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงถูกปลดออก

            และแต่งตั้งนายบัว  จงเทพ ชาวบ้านเมยเป็นกำนันแทน เป็นกำนันคนที่ 4 กำนันบัวอยู่ในตำแหน่งประมาณ 2 ปีก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะประพฤติตัวไม่เหมาะสม

            และแต่งตั้งนายแก้ว  จากนอก ชาวบ้านหัวหนองแทน เป็นกำนันคนที่ 5

            ในสมัยกำนันแก้วนี้เองบ้านหนองสองห้องยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหนองสองห้อง ทางราชการจึงแบ่งเขตการปกครองใหม่โดยยึดถนนสายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพลเป็นแนวเขต โดยให้หมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตะวันออกของถนนขึ้นตรงต่อตำบลตะกั่วป่า และหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตะวันตกขึ้นตรงต่อตำบลหนองสองห้อง  เมื่อหมดสมัยของกำนันแก้ว 

            นายกว่าง  ดีเดิม ขึ้นเป็นกำนัน คนที่ 6 เป็นชาวบ้านตะกั่วป่าและในสมัยนี้มีการแยกตำบลหนองไผ่ล้อมออกจากตำบลตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่าจึงมีพื้นที่เท่ากับปัจจุบัน

            เมื่อหมดสมัยนายกว่างนายเทียง  ศิลป์ประกอบ ชาวบ้านดอนตะแบงขึ้นเป็นกำนันแทนเป็นกำนันคนที่ 7 หลังจากนั้น

            นายทองใบ  แพงพูนขึ้นเป็นกำนันแทน  เป็นกำนันคนที่8 และ  กำนันทองใบหมดวาระ

            นายเอี่ยม สันติรักษ์พงษ์ ขึ้นเป็นกำนัน เป็นกำนันคนที่ 9   หมดสมัยกำนันเอี่ยม

            นายแหล่  ช่างการ ชาวบ้านดอนตะแบงขึ้นเป็นกำนันแทนเป็นกำนันคนที่ 10  เมื่อกำนันแหล่หมดวาระ

            นายประยูร  สร้างนานอก  ขึ้นรับตำแหน่งกำนันตำบลตะกั่วป่า คนที่ 11

            นายสุพรรณ  หรุ่งเป้า       กำนันตำบลตะกั่วป่า คนปัจจุบัน

                                                                                                                                               

            ในปี พ.ศ.2539  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง  โดยสภาตำบลตะตะกั่วป่า  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าลำดับที่ 289 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

            ในสมัยของกำนันทองใบ  แพงพูน กำนันเป็นประธานกรรมการบริหารสภาตำบลโดยตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ.2545 นายทองใบ  แพงพูนลาออกจากตำแหน่งกำนัน ลงรับสมัครรับเลือกตั้งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า และได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า นายกทองใบเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 1 สมัย ปี พ.ศ.2545- 2548

            สมัยต่อมานายสมชาย  สง่าภาคภูมิ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกองค์การส่วนตำบลคนที่ 2 และดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ  2549 2552 และนายสมชาย  สง่าภาคภูมิ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำกั่วป่าเป็นสมัยที่ 2 โดยชนะการเลือกตั้งในวันที่ 6 กันยายน 2552 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  จนถึงปัจจุบัน..