องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า

Department of Takua Pa

ขณะนี้มีผู้เข้าใช้

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
9
เนื้อหา
639

สถิติการเข้าชม

7737064
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
1200
2087
11705
7712158
55140
46715
7737064

หมายเลขไอพี ของคุณคือ 3.236.237.61
28-ก.ย.-2023 21:35

     ประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หูดับ

  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า

   องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากภัยแล้ง ปัจจุบันประเทศของเรามีประชากรเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นการใช้น้ำ ก็จะเพิ่มตาม และยิ่งคนที่ละเลยที่จะสนใจการประหยัดน้ำก็ต้องมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้มีหลากหลายวิธีในการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายและการประหยัดน้ำเพื่อไม่ให้เสียทรัพยากรไปมากกว่านี้ สิ่งที่พวกเราสามารถช่วยกันประหยัดพลังงานได้ คือ การรณรงค์ประหยัดน้ำ วิธีประหยัดน้ำ - เวลาล้างหน้า หรือ แปรงฟัน (อ่างล้างหน้า , ก๊อกน้ำ) ไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา - อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือโดยไม่เกิดประโยชน์ - ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำ - ไม่ใช่ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร เศษกระดาษ เพราะจะทำให้สูญเสียน้ำเป็นจำนวนมาก

   ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า

ความพยายามในการจัดการกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเชิงนโยบายของรัฐเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ใจความสำคัญของกฎกระทรวงนี้คือ การกำหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น ส่วนเหตุผลของการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ถูกสถานศึกษาให้ย้ายสถานศึกษาโดยมิได้สมัครใจ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อเป็นการคุ้มครองวัยรุ่นซึ่งตั้งครรภ์ขณะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้มีสิทธิได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น แม่วัยใสผ่านจุดวิกฤตที่คิดทำแท้งมาสู่การเป็นแม่เลี้ยงเดียวผู้เข้มแข็งได้อย่างไร นมแม่ กับ คำแนะนำสำหรับมือใหม่ การตั้งครรภ์เปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของสมอง นั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรทางศึกษาและบุคคลในครอบครัวให้มีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิทางการศึกษาของนักเรียน และยังจะนำไปสู่การสร้างระบบดูแลและเหมาะสมอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

 

   องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ โครงการสถานีพลังงานองค์การบริหารตำบลตะกั่วป่าไดรับงบสนับสนุน ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับตู้เย็น จากกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ดัานการผลิตเห็ดบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน และเป็นการเพิ่มการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน

   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคู่มือตัวอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปสามารถอ่านและทำความเข้าใจอย่างง่ายๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลตะกั่วป่า หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ สามารถดูตัวอย่างได้จากไฟล์ด้านล่างนี้

     องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ เมื่อมาติดต่อราชการ

     ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉี่หนู

             ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสRSV